Voorwaarden

Definities

 • Met de consument wordt bedoeld degene die de aankopen hebben gedaan bij één van de deelnemende winkeliers/ondernemers, vervolgens de actiecode (s) invult op de actiewebsite en daardoor meedoet aan de Eindejaarsactie in Wezep.
 • Deelnemende winkeliers/ondernemers zijn de winkeliers en ondernemers in Wezep zullen de consument één of meerdere vouchers geven met een unieke code als zij bij hun producten en/of diensten kopen.

Spelvoorwaarden deelnemende consumenten

 • Deelname aan de Eindejaarsactie is mogelijk gedurende de looptijd van de actie.
 • Deelnemers maken kans op verschillende prijzen (zie actie-website), deze kunnen direct opgehaald worden bij betreffende deelnemende winkelier/ondernemer.
 • Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn of toestemming hebben van ouders of wettelijk voogd voor deelname.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De prijs is gekoppeld aan een unieke code en/of persoonsgebonden. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag verbonden voorwaarden, zal niet worden uitgekeerd. Dan is de aanbieder gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De prijs kan in werkelijkheid enige afwijking vertonen met de afbeeldingen zoals deze getoond zijn op de actiewebsite van de Eindejaarsactie. De prijs dient aanvaard te worden zoals deze fysiek wordt aangeboden, aan de afbeeldingen op de website kunnen geen rechten worden ontleent.
 • De consumenten maken kans op prijzen door bij deelnemende winkeliers/ondernemers een bedrag te besteden. De consument krijgt dan één of meerdere vouchers. Deze kunnen worden ingediend door de actiecode in te vullen op de actiewebsite. Deze website is te bereiken via www.onswinkelcentrum.nu
 • Om in aanmerking te komen voor verschillende prijzen, moet het e-mailadres of/en het telefoonnummer volledig en naar waarheid ingevuld zijn. De aanbieder en/of deelnemende winkelier/ondernemer, kan een winnaar verzoeken om voor de uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit.
 • Alleen als u winnaar bent, krijgt u direct bericht welke prijs u heeft gewonnen en waar u deze op kunt halen. Bij het ophalen van uw prijs dient u de betreffende voucher mee te nemen en af te geven. De betreffende ondernemer moet het nummer van de voucher controleren of het klopt. Bij het aannemen van de prijs geeft de winnaar toestemming om op een foto te worden gezet en bekend te worden gemaakt via Facebook,  www.onswinkelcentrum.nu of de HuisAanHuis krant.
 • Iedereen kan na het invoeren van de unieke code op de voucher eenmalig zijn/haar adres invullen om mee te doen aan de verloting van de hoofdprijzen aan het einde van de actieperiode. Dat geldt dus als er direct een prijs is gewonnen, maar ook als dat niet direct het geval is. Zo maakt iedereen met een voucher een gelijke kans op de hoofdprijs.
 • Er zal met de adressen zorgvuldig, volgens de AVG wetgeving, omgegaan worden.
 • De winnaar kan tot uiterlijk één week na bekendmaking aanspraak maken op de uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 • De aanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar.
 • De aanbieder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening zijn dat de deelnemers niet conform de spelvoorwaardes handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de loting of het verloop van de loting op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kan men terecht bij Cigo Dijkman (contactpersoon Ebo Dijkman) in Wezep.

Algemene voorwaarden deelnemende winkeliers/ondernemers

 • Bij deelname is de winkelier/ondernemer verplicht om elke consument die een besteding doet één of meerdere vouchers te geven. Het aantal uit te geven vouchers wordt door de deelnemende winkelier/ondernemer bepaald.Voor de actie geldt zolang de voorraad strekt van de actievouchers.